Mindfulnessträning.se

 

Hjärnan och mindfulness

Hjärnforskningen har kommit långt från tiden då majoriteten av forskare trodde att hjärnan slutade växa efter tonåren. Tack vare moderna forskningsinstrument kan vi se hur celltillväxt sker och hur hjärnan förändras kontinuerligt under hela vårt liv. (1)     Bara av att läsa den här texten förändras din hjärna. Men på vilket sätt?

Om vi ständigt följer samma mönster i våra liv är det också dessa mönster i hjärnan som blir allt mer befästa. Vad händer då om vi istället börjar förändra de negativa mönster vi dras med?

Ett sätt att se på mindfulnessmeditation är nämligen att vi medvetet tränar vårt sinne och vår hjärna så att vi inte längre behöver följa de evolutionära nackdelarna vi ärvt från våra förfäder, t ex. tendensen att fokusera mer på och lättare komma ihåg olyckor vi drabbas av än positiva upplevelser. Eller vår tendens att älta forna misstag eller oroa oss för framtida sådana ofta helt i onödan.

I detta klipp från The New York Academy of Sciences, förklarar hjärnforskaren Richard Davidsson hur mindfulnessmeditation påverkar hjärnan och speciellt de områden som har med stress att göra: 

Richard Davidsson har själv studerat mindfulnessmeditation under flera år och kom med en banbrytande upptäckt när hans team såg hur en kurs i mindfulness ledde till ett skifte i hjärnaktivitet hos deltagarnas frontallober, där de efter kursen hade större aktivitet i vänster frontallob, något som tidigare studier visat är sammankopplat med välmående och livstillfredsställelse. (2)

Modern knowledge in neuroscience underscores the idea of neuroplasticity, which is a word that means that the brain is an organ that changes in response to experience and in response to training. Essentially everything that we do, the totality of our experience and our behavior, is constantly shaping our brains.

Richard Davidsson

Professor of Psychology and Psychiatry

Andra experiment visar hur erfarna meditatörer har mindre aktivitet i vad som kallas “Default mode network”, hjärnans “standardläge”. Detta nätverk är aktiverat när vi inte är upptagna med någon specifik uppgift och vår uppmärksamhet istället ärfångad i diverse tankar, fantasier och ältanden, något andra studier sett sammanfalla med att vi känner oss olyckliga. (3)

Erfarna meditatörer har även visat sig ha större cellväxnad i en rad områden i hjärnan viktiga för självkontroll, känsloreglering, minne, koncentrationsförmåga, med mera. (4)

Hos människor utan erfarenhet av meditation kan man se tydliga förändringar efter deras deltagande i mindfulnesskurser. I en studie från Harvard såg hjärnforskare hur aktivitet och cellvävnad minskade i Amygdala “hjärnans alarmcentral” som är central för stressresponser och överaktiv hos människor med skadliga stressnivåer. (5)

En annan studie från Stanford visade hur aktivitet i Amygdala minskade och istället ökade aktivitet i områden i frontalloberna, områden viktiga för just känsloreglering. (6)

I detta klipp beskriver professor Mark Williams från Oxfords universitet hur mindfulnessmeditation förändrar både hjärnan och vårt sätt att förhålla oss till våra tankar och känslor

Något som vissa mindfulnesstudier saknar är en aktiv kontrollgrupp, vilket innebär att man jämför de som går meditationskurser med en grupp som som även de genomgår någon form av träning under lika lång tid. I en studie från 2012 testade hjärnforskare just detta genom att ha en kontrollgrupp i form av en bokcirkel under lika lång tid. Även i denna studie sågs förändrad hjärnaktivitet i områden viktiga för känsloreglering och koncentrationsförmåga. (7)

Referenser

(1)
Sagi, Y., Tavor, I., Hofstetter, S., Tzur-Moryosef, S., Blumenfeld-Katzir, T., & Assaf, Y. (2012). Learning in the fast lane: new insights into neuroplasticity.Neuron, 73(6), 1195-1203.

(2)
Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. F., … & Sheridan, J. F. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic medicine, 65(4), 564-570.

(3)
Brewer, J. A., Worhunsky, P. D., Gray, J. R., Tang, Y. Y., Weber, J., & Kober, H. (2011). Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(50), 20254-20259.

(4)
Luders, E., Toga, A. W., Lepore, N., & Gaser, C. (2009). The underlying anatomical correlates of long-term meditation: larger hippocampal and frontal volumes of gray matter. Neuroimage, 45(3), 672-678.

(5)
Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, T., & Lazar, S. W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1), 36-43.

(6)
Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion,10(1), 83.

(7)
Allen, M., Dietz, M., Blair, K. S., van Beek, M., Rees, G., Vestergaard-Poulsen, P., … & Roepstorff, A. (2012). Cognitive-affective neural plasticity following active-controlled mindfulness intervention. The Journal of Neuroscience, 32(44), 15601-15

 

Copyright 2014 - 2015, Modern Mindfulness Sweden AB
Vill du prova mindfulnessträning?
Vi erbjuder en mycket uppskattad mailkurs där du får konkreta mindfulnessövningar direkt till din mobil och dator. Kursen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte på någonting.
Vi skickar ej spam och din mail är trygg hos oss