Mindfulnessträning.se

 

Har du svårt att fokusera?

Oavsett vad vi företar oss här i livet, i vårt jobb, utbildning, i våra relationer och våra hobbies så är det alltid till vår fördel att kunna fokusera på det vi gör och hänge oss helhjärtat.

Vår förmåga att fokusera har överraskande konsekvenser på stora delar av vårt liv. Att kunna motstå distraktioner är också förenat med vår förmåga till självkontroll och att kunna kontrollera våra impulser samt att nå våra långsiktiga mål. Dessutom är vi mer olyckliga när vi är fångade i distraherande tankar! (1)

Lycklig och fokuserad?

I en studie av Prof. Daniel Gilbert från Harvard, undersöktes hur lyckliga vi känner oss i vårt dagliga liv, timme för timme. Detta genom att skicka ut sms till deltagarna som de svarade på. Man frågade samtidigt vad de hade för sig och upptäckte att deltagare som svarade att de var distraherade av olika tankar för tillfället, var avsevärt mer olyckliga än de som var fokuserade på en uppgift. (2) Forskare har också upptäckt att vår förmåga att fokusera är avsevärt viktigare än IQ för vår akademiska framgång. (3)

Hur kan mindfulnessmeditation förbättra ditt fokus?

Genom grundträningen i mindfulnessmeditation tränar du upp din förmåga att sålla ut distraktioner, att kunna fokusera. Så därför är det kanske inte så konstigt att forskare upptäckt att människor som lär sig meditera blir bättre på att fokusera.

Vad som förvånar däremot är hur fort det går! I ett experiment i USA visade forskare att endast 20 minuters mindfulnessmeditation i 4 dagar gav förbättringar på en rad kognitiva tester, särskilt så blev meditatörerna bättre på uppgifter med tidsbegränsning, något som är relevant för alla oss som har deadlines i vårt jobb eller våra studier. (4)

Forskaren F Zeidans kommentar angående studien

The simple process of focusing on the breath in a relaxed manner, in a way that teaches you to regulate your emotions by raising one's awareness of mental processes as they're happening is like working out a bicep, but you are doing it to your brain

Fadel Zeidan

Ph.D. Wake Forest School of Medicine

Fadel Zeidan har tillsammans med kollegor också jämfört mindfulnessmeditation med placebokontroll i en annan studie och sett att endast gruppen som mediterade erhöll en rad positiva effekter på humör, blodtryck och pigghet. (5)

Forskare har även upptäckt att kortare tids meditation faktiskt förändrar både cellstrukturen och aktiviteten i hjärnan hos meditatören. Hjärnforskare upptäckte att bara 11 timmar av meditation ledde till förändringar i områden kring Anterior Cingulate Cortex, en del av hjärnan inblandad i just koncentrationsförmåga och självkontroll. I en annan studie såg man att en 2 veckorskurs i mindfulnessmeditation gav förbättrad inlärningsförmåga, arbetsminne och minskade mängden distraherande tankar. (6)

Dessutom är mindfulnessmeditation mer än bara avslappning. I ett experiment jämförde man en grupp som mediterade med en grupp som gjorde avslappningsövningar och såg att endast de som mediterade fick förbättrat fokus. (7) Inte nog med att vi blir mer fokuserade, mindfulnessmeditation gör oss även mer kreativa på flera sätt:

Kreativitet

Forskare har undersökt på flera sätt hur mindfulnessmeditation gör oss mer kreativa. I en serie experiment från 12 upptäcktes att erfarna mindfulnessmeditatörer hade bättre problemlösningsförmåga än kontrollgruppen när problemen krävde en innotativ lösning. Detsamma gällde för människor utan tidigare erfarenhet av meditation efter att de genomgått en mindfulnesskurs på 8 veckor. (8)

I en annan studie såg forskare hur en viss typ av meditationsövning, sk. öppen medvetenhet, främjade divergent tänkande, ett sätt att tänka som skapar många nya idéer. (9)

I ytterligare en studie undersökte forskare fenomenet “kognitiv rigiditet” , vilket är en oförmåga att kunna se flera lösningar på ett problem. De upptäckte då att erfarna mindfulnessmeditatörer hade lägre nivå av rigiditet och alltså var mer flexibla i sin problemlösningsförmåga. (10)

Tack vare att vi genom mindfulnessmeditation stärker vår förmåga att skingra distraherande och onödiga tankar kan vi istället få mer utrymme för sinnets mer kreativa funktioner såsom idéer, insikter och lösningar på problem – vi blir mer kreativa.

Vill du förbättra ditt fokus och bli mer kreativ redan idag?
 

 

 

 

Referenser

(1)
Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. Current directions in psychological science, 16(6), 351-355.

(2)
Killingsworth, M. A., & Gilbert, D. T. (2010). A wandering mind is an unhappy mind. Science, 330(6006), 932-932.

(3)
Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. Psychological science,16(12), 939-944.

(4)
Zeidan, F., Johnson, S. K., Diamond, B. J., David, Z., & Goolkasian, P. (2010). Mindfulness meditation improves cognition: evidence of brief mental training.Consciousness and cognition, 19(2), 597-605.

(5)
Zeidan, F., Johnson, S. K., Gordon, N. S., & Goolkasian, P. (2010). Effects of brief and sham mindfulness meditation on mood and cardiovascular variables.The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(8), 867-873.

(6)
Tang, Y., Lu, Q., Geng, X., Stein, E. A., Yang, Y., & Posner, M. (2010). Short-term meditation induces white matter changes in the anterior cingulate. Proceedings of the National Academy of Sciences. 107, 35. 15649-15652.

Mrazek, M. D., Franklin, M. S., Phillips, D. T., Baird, B., & Schooler, J. W. (2013). Mindfulness training improves working memory capacity and GRE performance while reducing mind wandering. Psychological Science, 0956797612459659.

(7)
Semple, R. J. (2010). Does mindfulness meditation enhance attention? A randomized controlled trial. Mindfulness, 1(2), 121-130.

(8)
Ostafin, B. D., & Kassman, K. T. (2012). Stepping out of history: mindfulness improves insight problem solving. Consciousness and cognition, 21(2), 1031-1036.

(9)
Colzato, L. S., Ozturk, A., & Hommel, B. (2012). Meditate to create: the impact of focused-attention and open-monitoring training on convergent and divergent thinking. Frontiers in psychology, 3.

(10)
Greenberg, J., Reiner, K., & Meiran, N. (2012). “Mind the trap”: mindfulness practice reduces cognitive rigidity. PloS one, 7(5), e36206.

 

Copyright 2014 - 2015, Modern Mindfulness Sweden AB
Vill du prova mindfulnessträning?
Vi erbjuder en mycket uppskattad mailkurs där du får konkreta mindfulnessövningar direkt till din mobil och dator. Kursen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte på någonting.
Vi skickar ej spam och din mail är trygg hos oss