Mindfulnessträning.se

 

Känner du dig stressad?

När de utmaningar vi ställs inför i livet överstiger vår förmåga att hantera dem, upplever vi stress. Det kan vara allt ifrån problem på jobbet eller i skolan, konflikter i relationer eller bekymmer med hälsan. Stress kan upplevas på flera sätt, t ex. kan vi få svårt att slappna av och koncentrera oss längre stunder.

Vi kan också vara stressade utan att veta om det. Detta då stress leder till sk. tunnelseende, vi rusar fram allt snabbare och tappar förmågan att lyssna på kroppens signaler (något man också ser i hjärnan där områden viktiga för just kroppsmedvetenhet minskar vid stress). (1)

Vad stress leder till

Om vi går länge med för mycket stress har forskning visat att det försämrar vårt minne, leder till mindre ork och energi. Det gör oss också mer rastlösa, ängsliga, irriterade och spända i kroppen, vilket kan leda till huvudvärk och sömnsvårigheter och även drabba våra relationer. (2)

Stress kan också göra oss sjuka. I flera studier har man sett hur människor som har högre stressnivåer lättare drabbas av förkylningsvirus och deras sårläkningsförmåga är också försämrad. Dessutom äter vi mer skräpmat när vi är stressade. (3)

stressed-man

Så varför blir vi stressade?

Stress är ett naturligt sätt för oss att ta oss ur farliga situationer. När vi upptäcker ett hot eller en utmaning aktiveras en del i hjärnan som heter amygdala, hjärnans “alarmcentral” och vårt nervsystems “Fight or flight” respons sätter igång. Vi får högre blodtryck och puls, andningen blir snabbare och kortisol och adrenalin utsöndras i kroppen.

Denna reaktion har hjälpt oss övervinna både sabeltandade tigrar och mammutar men har ej hängt med i takt med att vår värld förändras drastiskt de senaste hundra åren.

evolution-two

Tyvärr hjälper denna stressreaktion oss föga mot många av dagens “hot” såsom deadlines, ekonomiska bråderier eller när vi glömt trycka spara på ett viktigt dokument, men samma reaktion sker fortfarande. Många forskare menar att vi helt enkelt inte är anpassade för att leva i dagens samhälle. (4)

Hur skadar stress oss?

Vid stressreaktioner så riktas alla kroppens energireserver på att hantera hotet. Därför avbryts vår matsmältning och återbyggande processer i immunförsvaret

En liten mängd stress under kort tid ger bättre minnesfunktion och prestationsförmåga, men för ofta och under längre tid så leder stressreaktioner till en rad skador på vår kropp och vårt välbefinnande. Magsår, autoimmuna sjukdomar och hjärtproblem förvärras, vår sexdrift kan avstanna helt och minnet försämras. (5)

Hur kan mindfulnessträning minska skadlig stress?

happy-man

Förenklat förklarat så lugnas vårt nervsystem av mindfulness. Genom att vi tränar upp vår förmåga att bibehålla vårt lugn trots hot och utmaningar så minskar mängden stressreaktioner.

Ett exempel på detta från forskningen är experimentet av Prof. Amishi Jha i USA som fann att människor utsatta för hög stress, något som vanligtvis förämrar arbetsminnet, hade opåverkat minne om de mediterade mer än 10 minuter dagligen under de veckorna som experimentet pågick. (6)

Building mind-fitness with mindfulness training may help anyone who must maintain peak performance in the face of extremely stressful circumstances, from first responders, relief workers and trauma surgeons, to professional and Olympic athletes.

Amishi Jha

Associate Professor of Psychology, University of Miami

I en studie av hjärnforskaren Richard Davidsson på människor som gick en mindfulnesskurs såg man dels att deras immunförsvar förbättrades men också att aktiviteten ökade i deras vänstra frontallober, något som tidigare studier visat är sammankopplat med mer positiva känslor. (7) 

Hjärnforskare på Stanford och Harvard har också upptäckt flera områden i hjärnan som förändras av mindfulnessmeditation. Bland annat så ser man hur Amygdala, alarmcentralen i hjärnan, blir mindre aktiv och istället ökar aktiviteten och fler neuroner bildas i områden viktiga för känsloreglering.(8)

 

Flera omfattande analyser på mindfulnessmeditation där hundratals studier ingår, visar att det är en säker och fungerade metod för att minska stress. (9)

Vill du öka din stresstålighet redan idag?

Referenser

 1. (1)
  Liston, C., McEwen, B. S., & Casey, B. J. (2009). Psychosocial stress reversibly disrupts prefrontal processing and attentional control. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(3), 912-917.
 2. (2)
  Roozendaal, B., McEwen, B. S., & Chattarji, S. (2009). Stress, memory and the amygdala. Nature Reviews Neuroscience, 10(6), 423-433.  

  Kudielka, B. M., & Wüst, S. (2009). Human models in acute and chronic stress: assessing determinants of individual hypothalamus-pituitary-adrenal axis activity and reactivity. Stress: The International Journal on the Biology of Stress, 13(1), 1-14.

  Qin, S., Hermans, E. J., van Marle, H. J., Luo, J., & Fernández, G. (2009). Acute psychological stress reduces working memory-related activity in the dorsolateral prefrontal cortex. Biological psychiatry, 66(1), 25-32.

 3. (3)
  Cohen, S., Tyrrell, D. A., & Smith, A. P. (1993). Negative life events, perceived stress, negative affect, and susceptibility to the common cold. Journal of personality and social psychology, 64(1), 131.  

  Takkouche, B., Regueira, C., & Gestal-Otero, J. J. (2001). A cohort study of stress and the common cold. Epidemiology, 12(3), 345-349.

  Kiecolt-Glaser, J. K., Marucha, P. T., Mercado, A. M., Malarkey, W. B., & Glaser, R. (1995). Slowing of wound healing by psychological stress. The Lancet, 346(8984), 1194-1196.

  Zellner, D. A., Loaiza, S., Gonzalez, Z., Pita, J., Morales, J., Pecora, D., & Wolf, A. (2006). Food selection changes under stress. Physiology & Behavior,87(4), 789-793.

  Oliver, G., & Wardle, J. (1999). Perceived effects of stress on food choice.Physiology & behavior, 66(3), 511-515.

 4. (4)
  Pani, L. (2000). Is there an evolutionary mismatch between the normal physiology of the human dopaminergic system and current environmental conditions in industrialized countries?. Molecular psychiatry, 5(5), 467-475.
 1. (5)
  Black, P. H. (2002). Stress and the inflammatory response: a review of neurogenic inflammation. Brain, behavior, and immunity, 16(6), 622-653.  

  Black, P. H., & Garbutt, L. D. (2002). Stress, inflammation and cardiovascular disease. Journal of psychosomatic research, 52(1), 1-23.

 2. (6)
  Jha, A. P., Stanley, E. A., Kiyonaga, A., Wong, L., & Gelfand, L. (2010). Examining the protective effects of mindfulness training on working memory capacity and affective experience. Emotion, 10(1), 54.
 3. (7)
  Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. F., … & Sheridan, J. F. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic medicine, 65(4), 564-570.
 4. (8)
  Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion,10(1), 83.  

  Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, T., & Lazar, S. W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1), 36-43.

 5. (9)
  Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of psychosomatic research, 57(1), 35-43. 

  Keng, S. L., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical psychology review,31(6), 1041-1056.

 

Copyright 2014 - 2015, Modern Mindfulness Sweden AB
Vill du prova mindfulnessträning?
Vi erbjuder en mycket uppskattad mailkurs där du får konkreta mindfulnessövningar direkt till din mobil och dator. Kursen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte på någonting.
Vi skickar ej spam och din mail är trygg hos oss